Gwarancja
ExamVision

Gwarancja

Wszystkie produkty ExamVision są standardowo objęte kompleksową gwarancją.

Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie wady produkcyjne, które mogą się pojawić w okresie trwania gwarancji.

Należy pamiętać, że nasza gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych normalnym zużyciem, niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, przypadkowym uszkodzeniem, modyfikacją, wysyłką w nieoryginalnym opakowaniu lub wadami wynikającymi z niewłaściwego montażu, konserwacji, serwisu lub czyszczenia. Niniejsza gwarancja jest również nieważna, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z naszą instrukcją obsługi.

Informacje dodatkowe:

  • Miękkie części, takie jak noski i końcówki zauszników nie są objęte gwarancją, ponieważ są traktowane jako części zużywające się i muszą być wymieniane w miarę ich zużycia.
  • Odłączane przewody są traktowane jako części, w przypadku których można  spodziewać się zużycia. Odłączane przewody są objęte roczną gwarancją obejmującą wady produkcyjne.
  • Baterię definiuje się jako uszkodzoną, jeśli jej wydajność spadnie poniżej 50% podawanej w specyfikacji, w określonym dla danej baterii czasie trwania gwarancji.

Sprawdź okresy gwarancji dla poszczególnych produktów ExamVision tutaj  Gwarancja produktów ExamVision.

 

Poznaj lupy ExamVision. Nasz przedstawiciel udzieli Ci wszelkich porad i przedstawi najlepszą propozycję dla Ciebie.

Znajdź swojego dystrybutora