24/08 - 2021

Direktørskifte hos ExamVision

New CEO at ExamVision,
(in Danish)

Samsø-virksomheden ExamVision får den 1. september en ny CEO, når stifter og ejer, Kim Jensen – efter 20 år som adm. direktør – overdrager roret til sin søn, Kristian S. Jensen. Dermed er kontinuiteten sikret i den succesrige, familieejede virksomhed, der netop nu fejrer sit 20-års jubilæum.

– Første skridt i et planlagt generationsskifte bliver taget den 1. september, når Kristian overtager CEO-posten hos ExamVision, fortæller Kim Jensen, nuværende CEO og grundlægger af ExamVision ApS. Kristian, der i dag er COO, medejer af ExamVision og ansvarlig for vores Supply Chain, er – efter 5 år hos ExamVision – klar til at overtage ledelsen og trygt føre virksomheden videre.

– Jeg vil fortsat være aktiv hos ExamVision, en del af topledelsen og ansvarlig for vores produktudvikling. Så vi føler begge, at tiden nu – her i forbindelse med vores 20-års jubilæum – er helt rigtig til at tage hul på generationsskiftet, så virksomheden også fremadrettet er i meget kompetente hænder med Kristian ved roret og en stærk ledelses- og medarbejdergruppe til at bakke ham op, fortsætter Kim Jensen.


Den lagte kurs følges

ExamVision har siden starten i 2001 været på en imponerende vækstrejse, som bl.a. har resulteret i fire Gazelle-kåringer fra Børsen. Aktuelt er lidt over 60 medarbejdere ansat i virksomheden, men ambitionerne og målene er store.

ExamVision har gennem andet halvår af 2020 arbejdet på færdiggørelsen af Strategi 2025, som lægger retning og skinner for den fortsatte rejse, kaldet ”The Next Journey”. Ambitionen er at tredoble virksomheden ift. 2020, således at ExamVision sælger og fremstiller tre gange så mange eksklusive lupbriller som i dag.

– Vi har glædeligvis oplevet en markant stigende efterspørgsel efter vores kvalitetsprodukter fra tandlæger og kirurger verden over – selv i lyset af Covid-19 – og det ser ud til at fortsætte, så langt øjet rækker. Derfor vil vores fortsatte vækstrejse indbefatte en permanent udvidelse af både medarbejderstaben og af produktionsfaciliteterne. Så lige nu er vi ved at lægge sidste hånd på planlægningen af en fabriksudvidelse på ca. 1.700 m2, som kan rumme yderligere udvidelser hen ad vejen, fortæller Kim Jensen.

– At vækste så meget, som vi planlægger, stiller store krav til alle medarbejdere. Både til de nuværende og dem, der vælger at slutte sig til holdet i de kommende år. Vi vil uden tvivl stå i en masse forandringer og udfordringer, som så stor en vækst kaster af sig. Derfor er det afgørende, at vi investerer tid og midler i at skabe et sammentømret hold, hvor alle trækker på samme hammel, engagementet er højt og kulturen stærk.  Jeg er derfor meget tryg ved, at Kristian ønsker at tage denne udfordring på sig og sammen med resten af teamet arbejde for, at målene i Strategi 2025 bliver realiseret, slutter Kim Jensen.

 Kristian S. Jensen er 41 år, uddannet optometrist og har gennem 10 år ejet og drevet Samsø Optik, inden han i 2016 fuldtids fokuserede sit arbejde hos ExamVision.

– Efter fem meget lærerige år som ”næstkommanderende” hos ExamVision føler jeg mig godt klædt på til at overtage stafetten efter min far og fortsætte den spændende rejse, vi lige nu står midt i. Vi vil også fortsat have et tæt samarbejde med de øvrige medlemmer af ledergruppen om virksomhedens drift og fortsatte udvikling, supplerer Kristian S. Jensen, ny CEO hos ExamVision.

– Vi vil alle arbejde benhårdt på, at kulturen og holdånden i ExamVision fastholdes, så vi fortsat er et stærkt team, som forstår at spille sammen og ikke mindst spille hinanden gode. At vi også fortsat har det sjovt sammen her på Industrivej, at vi føler en glæde ved de kollegaer vi omgås og en stolthed ved det arbejde og de produkter, vi laver. Det er for mig helt afgørende, at vi lykkedes sammen som hold med både at skabe en dejlig arbejdsplads og samtidig kan realisere vores ambitiøse planer, slutter Kristian S. Jensen.